Miten TuKoKe etenee?

Määräajan umpeuduttua järjestäjät käyvät läpi kaikki saapuneet työt ja suorittavat aihealueittain ja sarjoittain esikarsinnan. Esikarsinnassa työt jaetaan mahdollisiin lopputapahtumatöihin ja ei-lopputapahtumatöihin. Kaikille mahdollisille lopputapahtumatöille hankitaan asiantuntijalausunnot työn aiheen hyvin tuntevilta henkilöiltä.

Töitä arvosteltaessa painotetaan ratkaisun omaperäisyyttä, käytännöllisyyttä, idean tuoreutta sekä raportoinnin tasoa. Tekijän ikä ja koulutustaso otetaan huomioon. Ryhmätöissä huomioidaan ryhmän jäsenten panostuksen näkyminen.

Asiantuntijalausuntojen perusteella neuvottelukunta päättää lopputapahtumaan kutsuttavat työt. Lopputapahtumassa työ esitellään tuomaristolle havainnollistamalla ja kirjallista raporttia syventäen. Tuomaristo on tutustunut töihin etukäteen järjestäjille lähetetyn materiaalin avulla, mutta töiden paremmuusjärjestys päätetään vasta töiden esittelyn jälkeen.