TUKOKE-TYÖN ARVIOINTI

Kaikki saapuneet työt saavat arvion, ja mahdollisille lopputapahtumatöille annetaan asiantuntijalausunto. Töiden arvioinnissa on tiiviisti mukana eri tieteenalojen laaja asiantuntijaverkosto. Arvioinnissa painotetaan ratkaisun omaperäisyyttä, käytännöllisyyttä, idean tuoreutta sekä raportoinnin tasoa. Raportointi on merkittävä ja tärkeä osa työtä. Tekijän ikä ja koulutustaso otetaan huomioon. Sarjasta ja arvioitsijasta riippuen arviointi on numeroarviointi ja sanallinen arviointi tai pelkästään numero- tai sanallinen arviointi.

Tarkoituksena ei ole korostaa monimutkaisia laitteistoja tai vaikeita aiheita. Tärkeintä eivät ole suuret saavutukset, vaan tiedon hallinta eli olemassa olevan tiedon käyttö uuden tiedon tai ratkaisun tuottamiseen. Yksinkertaisella tekniikalla toteutetut huolelliset ajatus- tai tutkimustyöt ovat parhaita. Ryhmätöissä kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenten työpanoksen näkymiseen.

TuKoKeen arviointikriteerit noudattavat sovelletusti kansainvälisten kilpailujen arviointikriteereitä.

Ohjaajan/opettajan rooli ja panos on selkeästi eriteltävä osallistujan/osallistujien panoksesta – tarvittaessa raportissa omana kohtanaan. Opettajien panos ei ole työssä arvioinnin kohteena.

Lopputapahtuman näyttely ja oma posteri

Asiantuntijoiden lausuntojen perusteella kilpailun neuvottelukunta päättää lopputapahtumaan pääsevät työt. Vuosittain lopputapahtumaan pääsee noin 15–40 tutkimusta ja projektia. Kaikki työt palkitaan, joten pääsy lopputapahtumaan on jo voitto sinänsä.

Lopputapahtumassa osallistuja esittelee työn tuomaristolle ja mahdollisesti myös suurelle yleisölle posterin ja havaintovälineistön (kuten prototyyppien tai tutkimusvälineistön) avulla. Havaintovälineistöön on syytä panostaa, koska se tuo hyvän lisän kirjallisen ja suullisen esityksen lisäksi.

Lopputapahtuman osallistujien käytössä on seinäkkeelle ripustettu taustapaperi ja tarvittaessa pöytä tietokoneelle tai havaintovälineistölle. Taustapaperille kiinnitetään työtä parhaalla tavalla esittävää materiaalia, esimerkiksi kuvia, piirustuksia ja tekstiä. Mikäli osallistuja tuo mukanaan valmiin posterin, sen koko ei saa ylittää annetun taustapaperin kokoa.

Tuomariston haastattelu

Tuomaristo haastattelee osallistujia lopputapahtuman ohjelmassa merkittynä aikana. Haastattelun perusteella määräytyy palkittavien sijoitus (haastattelupisteet muodostavat noin puolen arvioinnista), ja haastatteluun osallistuminen on edellytys palkintosijan saamiselle.

Tuomarit kiertävät haastattelemassa osallistujia yksin tai ryhmässä. Osallistujia pyydetään valmistautumaan haastatteluun miettimällä valmiiksi lyhyt ja selkeä kuvaus oman työsi sisällöstä.

Katso lisää vinkkejä posterin kokoamiseen ja suulliseen esitykseen liittyen materiaalista Tiedekilpailu – onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. (pdf)